Waardenvol leiderschap

Filed in posruptive change, slimmer werken by on 13 september 2009 0 Comments

Tijden zijn aan het veranderen, en veel ondernemers willen op een andere manier hun bedrijf leiden. Meer vanuit waarden, betrokkenheid en vertrouwen. Maar ja, hoe doe je dat? En vooral, wat moet je dan eigenlijk kunnen? Dit is momenteel één van de belangrijkste vraagstukken in mijn dagelijkse werk met MKB ondernemers.
De noodzaak om te veranderen van leiderschapsstijl is voor veel ondernemers wel duidelijk. Onderzoeken tonen aan dat het effectiever en efficiënter is om vanuit betrokkenheid en vertrouwen te werken: 27% meer rentabiliteit, 19% meer omzet en 10% meer winstgevendheid. Financieel voldoende prikkels. Echter een nog belangrijker reden voor veel ondernemers is hun eigen werkplezier en werklast. Menig ondernemer is de druk en de stress van het hebben van medewerkers zat en wil dus om persoonlijke redenen een verandering de leiding van het bedrijf.
Maar voordat de ondernemer klaar is om zijn oude gedragspatronen van controle en wantrouwen los te laten, wil hij weten wat er voor in de plek komt, en of hij dat wel kan. In mijn gesprekken maak ik gebruik van de indeling zoals beschreven in Red Monkey Innovation Management:
•    Visioning
•    Casting
•    Learning
•    Investing

Bij visioning gaat het, voor de langere termijn, over het vaststellen en vasthouden van de werkelijke toegevoegde waarde van het bedrijf voor zijn klanten. Wat is de bijdrage die het bedrijf levert aan de wereld? Waarom is dit bedrijf waardenvol? Maar daarnaast gaat het ook over het vaststellen en vasthouden van de kernwaarden van het bedrijf. De kernwaarden bepalen het dagelijkse gedrag en alle beslissingen die worden genomen in het bedrijf. Bij visioning bepaalt de ondernemer dit niet alleen. Hij betrekt zijn medewerkers hierbij. Van de ene kant, omdat zij andere input en invalshoeken hebben die de keuzes aanscherpen en aanvullen. Maar ook omdat hun betrokkenheid zorgt voor meer verantwoordelijkheid van een ieder om hieraan een bijdrage te leveren.

Bij casting gaat het over het kiezen van de juiste mensen op de juiste plekken, waarbij de kernkracht van de personen voorop staat. Het is dus belangrijk dat de ondernemer samen met zijn mensen gaat ontdekken van de unieke krachten (sterktes) zijn van elk individu en deze vervolgens optimaal in weet te zetten om de toegevoegde waarde van het bedrijf te realiseren. En daar waar het bedrijf krachten te kort komt, is het zaak om deze tijdelijk of structureel vanuit de buitenwereld aan te vullen. Hierin kan de inzet van ZP-ers (zelfstandige professionals) een prima rol vervullen.

Bij learning gaat het uiteraard over het bewaken en stimuleren van de ontwikkeling van alle mensen in het bedrijf, dus ook van hemzelf. Daarbij rekeninghoudend met de ontwikkelingen van morgen (of soms zelfs overmorgen), maar vooral met individuele dromen en ambities, mits deze verenigbaar zijn met de toegevoegde waarde die het bedrijf wil leveren en de kernwaarden.

Bij investing gaat het over het aangeven van het speelveld, maar ook de grenzen van het veld. Dit door met elkaar gezamenlijke doelen af te spreken en vervolgens vrijheid en verantwoordelijkheid te geven aan de mensen om hun bijdrage te leveren. Door goede resultatenfeedback kan iedereen volgen hoe de ontwikkelingen zijn en of hun bijdrage voldoende is. Daar waar grenzen dreigen te worden overschreden is het aan de ondernemer om dit ter sprake te brengen en samen te zoeken naar oplossingen en de juiste weg.

Kern van de vier elementen is dat de ondernemer zijn vertrouwen geeft aan zijn mensen en samen met hen komt tot invulling van alle aspecten van het bedrijf. Door dit vertrouwen te zaaien zal de ondernemer verantwoordelijke, betrokken en slim werkende medewerkers oogsten.

De last en de vreugde wordt gedeeld.

Tags: , , , , ,

Geef een reactie