beleidsvorming bij sociaal innoveren

Het is tijd voor het transformeren van de economie, waarbij mensen vanuit talenten kunnen bijdragen aan missies die werkelijk bijdragen aan een gezonde, prettige en duurzame samenleving. Deze verandering heeft ook effecten op de wijze van aansturen, organiseren en structureren van bedrijven en organisaties. De mens weer centraal, vertrouwen en eigenaarschap als basis en samenwerken aan een heldere missie.

For the good of all, to support all, for the next 7 generations

Sociale Innovatie Groeimodel

Mijn visie op een nieuwe economie en een andere manier van organiseren heb ik ontwikkeld vanuit de Taskforce Sociale Innovatie bij de SER en mijn werkzaamheden als productmanager Sociale innovatie en projectleider van diverse Sociale innovatie projecten. Ik kan bijdrage vanuit deze visie en jarenlange ervaring bij beleidsvorming op rijks-, provincie en gemeenteniveau en vooral de vertaling daarvan naar werkbare programma’s in het bedrijfsleven.