Wat kan ik voor je betekenen?

Groeien vanuit de bron

Sociale innovatie met bedding

Vanuit mijn expertise met sociale innovatie en nieuw organiseren bij MKB ondernemers en de overheid geef ik workshops rond dit onderwerp en begeleid en coach ik ondernemers en teams om te transformeren naar betekenisvol en missie-gedreven (samen)werken vanuit gelijkwaardigheid en eigenaarschap.

Als docent en trainer social skills gaan we met elkaar aan de slag om te ontdekken hoe jullie kunnen samenwerken vanuit vertrouwen, talenten en werkplezier en hoe jij vanuit jouw talenten een bijdrage kunt leveren.

Beleidsvorming sociale innovatie en nieuwe economie

Mijn visie op een nieuwe economie en een andere manier van organiseren heb ik ontwikkeld vanuit de Taskforce Sociale Innovatie bij de SER en mijn werkzaamheden als productmanager Sociale innovatie en projectleider van diverse Sociale innovatie projecten. Ik kan bijdrage vanuit deze visie en jarenlange ervaring bij beleidsvorming op rijks-, provincie en gemeenteniveau en vooral de vertaling daarvan naar werkbare programma’s in het bedrijfsleven.

Boom IximcheAutisme

Vanuit mij ervaring als ouder met een kind met autisme deel ik mijn kennis graag met ouders, docenten en leidinggevenden in de vorm van klankbordgesprekken of workshops.

Ontdek jezelf

Met hulp van oude en nieuwe wijsheden ontdek je meer over jezelf en jouw (onbewuste) talenten. Daarbij maak ik naar behoefte gebruik van de kennis van de Maya’s, Human Design, NLP, Quantum Touch en DISC.

Word de beste versie van jezelf!