Samenvatting: Gehaktballen met slagroom (Seth Godin)

Filed in nieuwe tijd, posruptive change, slimmer werken by on 19 augustus 2009 0 Comments

De kern van het boek is dat in de nieuwe marketing je radicaal anders moet denken en dat marketing geen losstaande activiteit (en afdeling) meer kan zijn, maar aanvullend op betere producten, betere diensten en een betere organisatie. Het vraagt daarmee ook andere businessmodellen. De kern van het betoog van Seth is dat we daarmee klanten/consumenten/mensen kunnen geven wat zij altijd al wilde, namelijk ‘met respect behandeld worden en verbonden worden met anderen’. We willen niet meer geïnterrumpeerd worden, maar aangesproken worden met verhalen die er voor mij, als uniek individu, toe doen.

Seth werkt dit uit in de 14-tal trends die hij signaleert, maar geeft ook aan dat deze zeker niet uitputtend zijn. Hier volgen ze alle 14:

 1. Directe communicatie en handel tussen producten en consumenten: Verzin producten, diensten en verhalen die de bereikbaren aanspreken. Probeer dan die groep steeds groter te maken. Niet door tegen ze te schreeuwen, maar door ze te bedienen.
 2. Uitvergroting van de stem van de consument en onafhankelijke autoriteiten. Geef de 1% klanten die ambassadeur zijn een megafoon. Draai de trechter om.
 3. De noodzaak van een authentiek verhaal als gevolg van een stijgend aantal bronnen. Voedt mensen met een verhaal vanuit eerlijkheid, passie en authenticiteit. Verhalen gaan rond, feiten niet.
 4. Extreem korte aandachtsspanne als gevolg van een elkaar overschreeuwend aanbod. Complexe boodschappen komen daardoor zelden over. Wees kort en duidelijk.
 5. The Long Tail. Kies bewust welk deel van je tijd en middelen je wilt besteden aan Short-Head-successen en reorganiseer om The Long Tail beter te ondersteunen.
 6. Outsourcing. Kies bij terugkerende compleet omschreven taken als het repetitief is voor uitbesteden of mechaniseren. En als het homemade, intelligent en initiatiefrijk is om het over te laten aan mensen die je vrijheid, stimulans en noodzaak geeft.
 7. Google en de versnippering van alles. Denk niet meer in bundels, combinaties, hele producten, moleculen, maar in losse onderdelen, atomen.
 8. Oneindige communicatiekanalen. Vandaag kun je selectief zijn in je uitingen. Alleen die mensen benaderen die er op zitten te wachten en waarschijnlijk ook overgaan tot actie.
 9. Directe handel en communicatie tussen consumenten en consumenten. Leve Ebay, marktplaats, … Daardoor zijn veel ketens doorbroken. Zo is bijvoorbeeld de manier waarop je kunst kunt maken en verkopen fundamenteel en onomkeerbaar veranderd. Zie bijvoorbeeld Etsy.com.
 10. De verschuivingen in schaarste en overvloed. Wat voorheen schaars was is dat nu niet meer. Nu is er schaarste in: vrije tijd, aandacht, mogelijkheid tot vervuiling, vertrouwen, gekwalificeerd personeel, open ruimte, schoon water en andere natuurlijke hulpbronnen.
 11. De triomf van grote ideeën. Grote ideeën in producten en diensten, niet alleen in reclame/marketing.
 12. De verschuiving van ‘hoeveel’ naar ‘wie’. De massa is niet meer haalbaar en niet meer wenselijk. Stop met opdringerig gedrag en begin met flirten en vleierij.
 13. De rijken zijn net als wij. De producten in het midden (middelmatig van kwaliteit, volume en prijs) zijn te duur of niet exclusief genoeg.
 14. Nieuwe poortwachters, geen poortwachters. Er zijn geen ‘specialisten’ meer die zeggen wat goed is en wat niet, we zijn feitelijk allemaal in sommige vlakken specialisten. En wat je wilt is dat een aantal van je beste klanten (jouw specialisten) hun ervaringen met jouw producten en diensten delen met anderen.

Het succes in deze tijd is niet meer het succes van de directeur of CEO, maar het succes van het individu. Als je bedrijf nog steeds gehaktballen met slagroom verkoopt, begrijp dan dat de uitdaging niet ligt in het heropvoeden van de CEO, maar dat er dingen moeten veranderen op de werkvloer, dan sijpelt het goede nieuws vanzelf naar boven.

‘Gehaktballen met slagroom’ van Seth Godin.

Tags: , , , , ,

Comments (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. Gehaktballen met slagroom : Droom Syntens | 12 december 2009

Geef een reactie