Focus is Reality

Filed in nieuwe tijd, posruptive change by on 14 juni 2009 0 Comments

Als je een nieuwe auto hebt gekocht zie je ineens overal deze auto rijden, en als je zwanger bent zie je ineens overal zwangere vrouwen. En ik ervaar dat nu ook weer. Ik ben erg bezig met managementvernieuwing: wat is dat en hoe zou je dat goed kunnen doen. En ineens kom ik allerlei bedrijven tegen die er al deels of geheel mee bezig zijn. Van initiatieven als Great Place to Live, DeLimes en Congres Nieuw 2.0 tot gewone MKB-bedrijven die het zat zijn om op de oude, hierarchische manier, vanuit straffen en belonen mensen vooruit te moeten duwen.  Deze week weer een paar mooie voorbeelden gezien van hoe het anders kan. Bedrijven waarin mensen vanuit waarden met elkaar werken en een bijdrage leveren aan een waardevolle maatschappij. Ze zijn er natuurlijk allang: de bedrijven waar je werkelijk tot je recht kunt komen en je kracht kunt inzetten. Werk waarvoor je elke dag graag je bed uit komt. Waar ze de successen met elkaar delen en daar van genieten, omdat het echt en oprecht is. Niet om je borst vooruit te gooien van ‘kijk mij nou’, maar om elkaar te erkennen in de bijdragen en daar samen trots op te zijn. Ik sprak een ondernemer die een ‘succes-gong’ in de gang heeft hangen. Telkens als een medewerker een getekende offerte binnen heeft mag hij (of zij) op de gong slaan. Een andere ondernemer vertelde dat zijn medewerkers de kleur van de muren eigenlijk niet erg inspirerend vonden. Op een zaterdagmorgen pakten zij samen wat verf en kwasten en pasten dit aan naar hun eigen wensen. De ondernemer vond het prachtig.

Toch merk ik ook in veel discussies dat nog lang niet iedereen klaar is voor deze nieuwe wereld. Niet alleen veel ondernemers , managers en bestuurders zijn sceptisch of hun mensen dit wel kunnen en willen . Ook veel medewerkers in loondienst vinden het maar onzin. En als je dan doorvraagt geloven ze eigenlijk niet dat dit ECHT en OPRECHT zou kunnen gebeuren.

Waarom vechten zoveel mensen toch voor het behoud van organisaties en bedrijven waarin mensen niet serieus genomen worden? Is het angst, ego, behoefte aan controle, of macht?

Toch geloof ik dat we op weg zijn naar een nieuwe tijd, met nieuwe manieren van samenwerking en andere bedrijven en organisaties. Ik geloof in de Posruptive Change die aan het gebeuren is. Ik heb wel behoefte aan die nieuwe Reality. 

Ik kijk er naar uit!

Tags: , , , , ,

Geef een reactie