Andere orde

Stel je voor: werken bij een bedrijf waarin:
• je met je collega’s bepaalt welke producten jullie verkopen;
• Niet de baas, maar jij en je collega’s elkaar aanzetten tot prestatie;
• Jij en je collega’s bepalen wie jullie nieuwe collega’s worden;
• Iedereen weet wat iedereen verdient;
• Jouw topmanager nooit meer dan 19x het gemiddeld salaris verdient;
• Jouw bedrijf een gemeenschap is van mensen die een bijdrage willen leveren aan een stukje van de wereld;
• En de missie even belangrijk is als de financiele resultaten.
Een utopie? Toch niet. Het bedrijf Whole Food Market doet het al jaren. En met heel veel succes. Het bedrijf, gestart in 1992, heeft inmiddels bijna 200 winkels, 30.000 mensen in dienst, een omzet van rond de $ 6 mld, en de hoogst winst per vierkante meter in de Verenigde Staten. Daarnaast staan ze al jaar en dag hoog in de top 100 beste werkgevers in de VS.
Waarom zijn er nog zo weinig bedrijven die dit voorbeeld volgen, als het zo succesvol is? De belangrijkste reden is het huidige management. De grootste verandering die bedrijven doormaken als ze Whole Food Market willen volgen, is herverdeling van macht. Herverdeling op grond van toegevoegde waarde. En menig manager heeft nu twijfels over zijn werkelijke toegevoegde waarde in de organisatie, en zal er dus alles aan doen om het volgen van Whole Food Market onmogelijk te maken.
Toch geloof ik dat de tijden nu echt aan het veranderen zijn. Steeds meer mensen weten en voelen dat we precies die kant op willen. En we staan op het punt om op diverse plekken het Tipping point te passeren. En dan is er geen weg meer terug, de kracht gaat het winnen van de macht. Er komt een andere orde in bedrijven en organisaties.
Het is tijd voor Posruptive Change (positive disruptive change)

Laat maar komen. Ik heb er zin in!

Tags: , , , , ,

Geef een reactie